Schedule

Thursday, 15th November
11am:Rui, Lala, Rin
12pm:Tao, Cat, Uru, Mint
1pm:Shiho, Yuki, Be, Sabi
2pm:Apple, Megumi, Mugi


Friday, 16th November
11am:Rui, Lala, Rin
12pm:Tao, Cat, Uru, Mint
1pm:Shiho, Yuki, Be, Kasumi, Sabi
2pm:Apple, Megumi


Saturday, 17th November
11am:Rin
12pm:Tao, Uru, Mint
1pm:Shiho, Yuki, Be, Cat, Kasumi
2pm:Megumi, Mugi


Sunday, 18th November
11am:Rui
12pm:Tao, Uru, Mint, Pina
1pm:Shiho, Yuki, Be, Sabi
2pm:Cat, Mugi
3pm:Megumi

Schedule

Wednesday, 14th November
11am:Rui, Lala, Kasumi, Rin
12pm:Tao, Cat, Mint
1pm:Shiho, Yuki, Be, Sabi
2pm:Apple, Megumi, Mugi


Thursday, 15th November
11am:Rui, Lala, Rin
12pm:Tao, Cat, Uru, Mint
1pm:Shiho, Yuki, Be, Sabi
2pm:Apple, Megumi, Mugi


Friday, 16th November
11am:Rui, Lala, Rin
12pm:Tao, Cat, Uru, Mint
1pm:Shiho, Yuki, Be, Kasumi, Sabi
2pm:Apple, Megumi


Saturday, 17th November
11am:Rin
12pm:Tao, Uru, Mint
1pm:Shiho, Yuki, Be, Cat, Kasumi
2pm:Megumi, Mugi

Schedule

Tuesday, 13th November
11am:Rui, Lala, Rin
12pm:Cat, Uru, Mint
1pm:Shiho, Yuki
2pm:Apple, Megumi, Mugi


Wednesday, 14th November
11am:Rui, Lala, Kasumi, Rin
12pm:Tao, Cat, Mint
1pm:Shiho, Yuki, Be, Sabi
2pm:Apple, Megumi, Mugi


Thursday, 15th November
11am:Rui, Lala, Rin
12pm:Tao, Cat, Uru, Mint
1pm:Shiho, Yuki, Be, Sabi
2pm:Apple, Megumi, Mugi
3pm:Notch


Friday, 16th November
11am:Rui, Lala, Rin
12pm:Tao, Cat, Uru, Mint
1pm:Shiho, Yuki, Be, Kasumi, Sabi
2pm:Apple, Megumi
3pm:Notch