Megumi, A 22, bb 1, H 155, ★ 5

See more reviews

Mugi, A 21, bb 0, H 167, ★ 5

See more reviews

Kasumi, A 26, bb 1, H 158, ★ 4

See more reviews

Cat, A 26, bb 1, H 158, ★ 5

See more reviews

Yuki, A 23, bb 1, H 162, ★ 6

Be, A 27, bb 0, H 162, ★ 5

See more reviews

Tao, A 31, bb 1, H 155, ★ 6

See more reviews

Uru, A 26, bb 1, H 165, ★ 5

See more reviews

Rin, A 27, bb 1, H 156, ★ 4

Lala, A 24, bb 1, H 163, ★ 5

See more reviews

Mint, A 28, bb 1, H 147, ★ 4

Rui, A 28, bb 0, H 165, ★ 6

See more reviews

Sabi, A 23, bb 1, H 168, ★ 4

See more reviews

Apple, A 24, bb 0, H 152, ★ 6

See more reviews

Shiho, A 25, bb 0, H 171, ★ 6

See more reviews

Schedule

Thursday, 15th November
11am:Rui, Lala, Rin
12pm:Tao, Cat, Uru, Mint
1pm:Shiho, Yuki, Be, Sabi
2pm:Apple, Megumi, Mugi


Friday, 16th November
11am:Rui, Lala, Rin
12pm:Tao, Cat, Uru, Mint
1pm:Shiho, Yuki, Be, Kasumi, Sabi
2pm:Apple, Megumi


Saturday, 17th November
11am:Rin
12pm:Tao, Uru, Mint
1pm:Shiho, Yuki, Be, Cat, Kasumi
2pm:Megumi, Mugi


Sunday, 18th November
11am:Rui
12pm:Tao, Uru, Mint, Pina
1pm:Shiho, Yuki, Be, Sabi
2pm:Cat, Mugi
3pm:Megumi

Schedule

Wednesday, 14th November
11am:Rui, Lala, Kasumi, Rin
12pm:Tao, Cat, Mint
1pm:Shiho, Yuki, Be, Sabi
2pm:Apple, Megumi, Mugi


Thursday, 15th November
11am:Rui, Lala, Rin
12pm:Tao, Cat, Uru, Mint
1pm:Shiho, Yuki, Be, Sabi
2pm:Apple, Megumi, Mugi


Friday, 16th November
11am:Rui, Lala, Rin
12pm:Tao, Cat, Uru, Mint
1pm:Shiho, Yuki, Be, Kasumi, Sabi
2pm:Apple, Megumi


Saturday, 17th November
11am:Rin
12pm:Tao, Uru, Mint
1pm:Shiho, Yuki, Be, Cat, Kasumi
2pm:Megumi, Mugi

Schedule

Tuesday, 13th November
11am:Rui, Lala, Rin
12pm:Cat, Uru, Mint
1pm:Shiho, Yuki
2pm:Apple, Megumi, Mugi


Wednesday, 14th November
11am:Rui, Lala, Kasumi, Rin
12pm:Tao, Cat, Mint
1pm:Shiho, Yuki, Be, Sabi
2pm:Apple, Megumi, Mugi


Thursday, 15th November
11am:Rui, Lala, Rin
12pm:Tao, Cat, Uru, Mint
1pm:Shiho, Yuki, Be, Sabi
2pm:Apple, Megumi, Mugi
3pm:Notch


Friday, 16th November
11am:Rui, Lala, Rin
12pm:Tao, Cat, Uru, Mint
1pm:Shiho, Yuki, Be, Kasumi, Sabi
2pm:Apple, Megumi
3pm:Notch